knjiga22Od stvorenia po vykupenie – to je časť dramy ľudskych dejin videna z pohľadu Boha Stvoriteľa. Božia drama v realnych ľudskych dejinach... prave toto je predmetom zaujmu akademickych disciplin, ktore nazyvame TEOLOGIA a KRESŤANSKA ETIKA. Paul Tillich, jeden z najvyznamnejšich evanjelickych teologov 20. storočia, poznamenal vo svojej Systematickej teologii: „Teologia je funkciou kresťanskej cirkvi, a preto musi vyhovovať požiadavkam cirkvi. Teologicky system by mal vyhovovať dvom zasadnym požiadavkam: musi vyslovovať pravdu kresťanskeho posolstva, a tuto pravdu musi nanovo tlmočiť pre každu novu generaciu. Teologia stoji v najma medzi dvoma polmi: večnou pravdou svojho zakladu a dobovou situaciou, v ktorej ma byť tato pravda prijata.“ Toto skriptum sa usiluje predstaviť zakladne temy tejto „dramy“, ktoru kresťania nazyvaju „dejiny spasy“. Uvodna časť textu pojednava o vychodiskach teologie (zdroje zjavenia) a potom postupne prechadza temami vzniku kresťanskych vyznani, problematikou stvorenia, špecifickosti ľudskych bytosti a ich poslania vo svete, temou zla a hriechu vo svete a vrcholi kristologiou – teda sposobom, akym Boh rieši odcudzenie človeka v dosledku jeho hriešnej rebelie – a kapitolou o niektorych etickych implikaciach kresťanskej nauky. Druhe vydanie, ktore mate v rukach, ponuka prepracovany material, ktory je oproti tomu prvemu ďalej obohateny o kratke eticke reflexie, skumajuce eticko-filozoficke myslenie kresťanskeho, existencialistickeho teologa Sorena Kierkegaarda. Tema zla a hriechu je obohatena o material pastoralno-teologickeho charakteru a aj v ostatnych temach badať zmeny a doplnenia oproti prvemu vydaniu. Od stvorenia po vykupenie je fascinujucim pribehom vzniku tohto sveta, jeho určenia ako aj jeho porušenia. Tento pribeh vrcholi v udalostiach vtelenia, ukrižovania a vzkriesenia Božieho Syna. Tieto udalosti kresťanska teologia označuje suhrnnym pojmom „Božie dielo vykupenia“. Skriptum sa nevenuje všetkym teologickym otazkam, suvisiacim s preberanymi temami a vynechava niektore okrajove temy, preto nemože a ani nechce byť vnimane ako komplexny dogmaticky material. Chce byť uvodom do študia teologie na urovni univerzitneho vzdelavania.