About the book

The book offers a three-step itinerary into Kierkegaard’s thinking. It opens with an investigation of his biblical background, providing textual evidence that categories such as “repetition,” “stages,” “life’s way,” and “leap” find their true meaning in a scriptural framework. Then it focuses on the superhuman revolutionary conception of love discussed in Works of Love (1847), considering the relation to the unchangeable evermoving God as the basic condition for self-upbringing, and becoming neighbour to oneself as the fundamental task in Christian life. Eventually, it outlines Kierkegaard’s attack against both religious conformism and rational mysticism’s claim to overcome Christianity. It concludes with two addenda respectively devoted to exploring analogies between Kierkegaard’s communicative strategy and the film Ordet (1954) by C. Th. Dreyer, and to considering Kierkegaard’s religiousness in the light of the modern/archaic dichotomy stressed by Mircea Eliade.

Žarko Paić: The Spheres of Existence, Three Studies on Kierkegaard

Uredniški odbor: prof. dr. Jasna Koteska (Makedonija), prof. dr. Darko Štrajn (Slovenija)

 

EXCERPT FROM THE INTRUDUCTION BY ŽARKO PAIĆ

If we would like to undertake a »deep scanning« of the history of Western metaphysics through a brief history of fundamental feelings without which thought cannot have a language nor man exist without a body, its credibility might have been expressed through four essential feelings. Such thought can be no reduction to philosophy as an onto-theology that created concepts within the essential framework of thinking concerning the Being (esse) and God (Deus). But philosophy presupposes an event of thought.  This is a necessary but not sufficient reason for the beginning of metaphysics. Something else might be needed as a condition of the possibility of one saying what is at the core of identity and distinction of this Western matrix of historical development. Awakening cannot arise without the apriori openness of the Being.  Everything  comes with wonder as an insight into what it is (Being). The Greeks found an expression for this ─ thaumasein (θαυμάζειν). The new era of science and technology establishes, then, the kingdom of the subject. Dubitatio from Descartes’ Meditations on First Philosophy opens the way of self-awareness. The creation of a subject also marks a turn of thought. With the emergence of the world as an object of scientific knowledge, therein occurs the essence of technology as an enframing (Gestell).

Pred nam je dvanajsti zbornik posvečen proučevanju misli Sørena Kierkegaarda, ki tokrat ponuja študije, predavanja in premišljevanja z delavnic mednarodnih konferenc o Kierkegaardu leta 2018 in 2019, slednji z 7. mednarodnega simpozija Miklavža Ocepka. Konference in simpozije pod naslovom Kierkegaardovo leto skupaj vsako letno organizirata KUD Apokalipsa in Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, najboljši prispevki pa kasneje izidejo kot posebna številka revije Apokalipsa in knjižna izdaja v zbirki Revija v reviji. Do dvoletnega zamika je prišlo zaradi tega, ker je lani izšel dvojezični zbornik kot sad nastopa našega Kierkegaardovega inštituta na 24. svetovnem kongresu filozofije v Pekingu na Kitajskem leta 2018.

Tokrat je zbornik v slovenščini, kasneje pa bodo prispevki teh dveh letnih konferenc in simpozija kot ponavadi v ne povsem identični podobi izšli tudi v angleščini. Ker nekateri prispevki niso bili pripravljeni pravočasno za to izdajo, bodo izšli v naslednjem zborniku v slovenščini, ki bo objavil prispevke z letošnje konference v Cankarjevem domu, ki se je odvila v začetku septembra ter spremljajočih delavnic, ki so potekale konec avgusta v posebnih pogojih »koronske krize«, v kateri se še vedno nahaja ves svet, zato smo bili prisiljeni naš dogodek izvesti v kombinirani obliki osebne navzočnosti predavateljev, za tiste goste iz tujine, ki so jim okoliščine dovoljevale prihod v Slovenijo in večino vseh ostalih, ki so se konference ali delavnic udeležili preko zooma ali skypa. Naj se ob tej priložnosti zahvalim za tehnično izvedbo teh dogodkov za pričujoči zbornik sodelavcu Alešu Košuti, za letošnjo izvedbo pa naši ekipi na čelu z Gašperjem Pircem, Klaro Vulikić, Urošem Milićem in vsem ostalim prostovoljcem ter tehnični ekipi Cankarjevega doma. Bil je to čudovit dogodek in izjemna tehnična izvedba s prvim prenosom vseh dogodkov iz Cankarjevega doma tudi preko Facebooka.

Zatorej je ta zbornik prvič dvodelen ter pokriva dva letna ciklusa »Kierkegaardovega leta«, najprej s tematiko Državljan svetovljan v luči fenomena »Apokalypsis« iz 2018 in zatem Eksistencializem in možnosti nove politike v svetu iz 2019. Zbornik je v celoti posvečen spominu na dejavno članico našega inštituta ter njenega vodstvenega organa prof. Cvetko H. Tóth (1948–2020), ki nas je tik pred izdajo tega zbornika nenadoma zapustila.

Želim vam obilo prijetnega in vznemirljivega branja.

Iz predgovora urednika dr. Primoža ReparjaKierkegaard2018 2019

Editors of Monograph Series: Prof. Dr. Jasna Koteska (Macedonia), Prof. Dr. Darko Štrajn (Slovenia)

Zanima nas torej tista etična praksa, ki se dogaja vmes, med filozofijo in eksistenco. Vse bolj se zdi, da živimo v zapuščenem svetu post-totalitarne dobe, ki jo je zakoličila nova, nevidna in strašljiva miselnost, ki jo odlikuje ne le sleherna odsotnost ideje, temveč surovo in nasilno prodiranje v samo jedro zgodovine. Načelni problem sodobnosti, kot ga označi Kierkegaard v svoji Literarni kritiki, ni le brezstrastnost dobe, kjer se množični človek utaplja v ravnodušju in lastni plehkosti, kjer je pozabil na lastno subjektiviteto kot resnico eksistence, temveč je vse skupaj še huje. V množični poplavi dogodkov se zdi, da se prav nič več ne dogaja.
                                                                                                                          *
Odsotnost ukvarjanja s seboj terja subjektiviteto kot eksistencialnega misleca/mislico lastnega položaja in resnice, ki se razgrinja vmes med racionalnostjo osebka in čistostjo srca nesprenevedave duše. To, na kar vsi pristajamo, je diktatura politične birokracije določenega aparata, ki kontrolira, nadzoruje ter tako upravlja izravnavano družbo. Udobje potrošniške družbe prinaša razpadanje družbenosti, kar sproža – v tej skrajni dobi nihilizma – le resentiment dolgočasja in zavisti. Toda le dejanja štejejo! Človek mora ponovno najti oz. iznajti to koncentrično točko.
                                                                                                                          *

Ko se je na prelomu 19. in 20. stoletja oblikovala mreža novih gospodarskih združevanj ponižanih in razžaljenih, je bila nova politična etika vezana na dejanja ljubezni. Prav tako to tudi velja za mladinsko duhovno-prenovitveno gibanje (revija Križ na gori), ki je to izročilo povezovanja v civilni družbi preneslo v polje razumniškega delovanja. Vpraševanje med filozofijo in eksistenco tako sproža tudi posebno dialektično silovitost, ki v napetosti navdušenja (patosa) sproža prvi zagon revolucije, ki bi še vedno lahko pomenil nenasilni bivanjski zaobrat v pluralno družbo solidarnosti in izmenjave idej, vendar če vmes ne pride do kakovostne spremembe odnosov v tisto pravičnost, ki jo Kierkegaard imenuje »ljubezen do bližnjega«, potem pride znova do izraza ne-človeško, demonsko. Svet lahko namreč spremenimo le s politiko ljubezni in medsebojne pomiritve med živečimi, kjer tudi oporečništvo posameznika terja »ponižnost« in »hvaležnost«. Toda brez izvira oikosa ni mogoče snovanje, ki bi ustvarilo okolje, kjer bi izkušnje etične prakse spodbudile prakse odgovornega državljanstva.

Iz nagovora dr. Primoža Reparja