Mednarodni znanstveni raziskovalni project (Sept. 2015 - Sept. 2016)

Sodelujoče organizacije:


Univerza Konstantina Filozofa, Nitra, Slovaška (Oddelek splošne in aplikativne etike)
Univerza v Toprontu, Trinity College, Kierkegaardov krog, Kanada
Goethe University Frankfurt, Germany (Institute for Systematic Theology and Philosophy of Religion)
Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana, Slovenjia

Mednarodni znanstveni razikovalni projekt (Avgust 2015-Junij 2016)

Projekt vodi Central European Research Institute of Søren Kierkegaard (Assoc. Prof. Dr. Roman Kralik, Dr. Tibor Mahrik).

Sodelujoče organizacije:

Univerza Konstantina Filozofa, Nitra, Slovaška (Oddelek splošne in aplikativne etike)
Univerza v Žilini, Slovaška (Oddelek za religijske študije)
Goethe University Frankfurt, Germany (Chair for Systematic Theology and Philoso-phy of Religion)
Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, Ljubljana, Slovenija

Mednarodni znanstveni raziskovalni projekt (september 2015-junij 2016)

Sodelujoče organizacije:
Univerza Konstantina Filozofa, Nitra, Slovaška
Univerza v Guadalajari, Mehika  
Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, Ljubljana, Slovenia

Mednarodni znanstveni raziskovalni projekt (september 2014–junij 2016)

Sodelujoče organizacije:

Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana, Slovenjia
Univerza v Toprontu, Trinity College, Kierkegaardov krog, Kanada
Univerza. Cirila in Metoda, Skopje, , Filološka fakulteta "Blaže Koneski",  Makedonija
Univerza Konstanitina Filozofa, Nitra, Slovaška
Univerza v Žilini, Slovaška
Univerza v Guadalajari, Mehika
Univerza v Zagrebu, Fakulteta za tekstilno tehnologijo, Hrvaška

Mednarodni znanstveni raziskovalni projekt (marec 2014–december 2015)

Sodelujoče organizacije:

Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana, Slovenjia
Univerza v Toprontu, Trinity College, Kierkegaardov krog, Kanada
Univerza. Cirila in Metoda, Skopje, , Filološka fakulteta "Blaže Koneski",  Makedonija
Univerza Konstanitina Filozofa, Nitra, Slovaška
Univerza v Žilini, Slovaška
Univerza v Guadalajari, Mehika
Univerza v Zagrebu, Fakulteta za tekstilno tehnologijo, Hrvaška

Mednarodni znanstveni raziskovalni projekt (julij 2013–junij 2015)

Sodelujoče organizacije:

Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana, Slovenjia
Univerza v Toprontu, Trinity College, Kierkegaardov krog, Kanada
Univerza. Cirila in Metoda, Skopje, , Filološka fakulteta "Blaže Koneski",  Makedonija
Univerza Konstanitina Filozofa, Nitra, Slovaška
Univerza v Guadalajari, Mehika
Univerza v Zagrebu, Fakulteta za tekstilno tehnologijo, Hrvaška