Mednarodni znanstveni raziskovalni projekt (marec 2014–december 2015)

Sodelujoče organizacije:

Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana, Slovenjia
Univerza v Toprontu, Trinity College, Kierkegaardov krog, Kanada
Univerza. Cirila in Metoda, Skopje, , Filološka fakulteta "Blaže Koneski",  Makedonija
Univerza Konstanitina Filozofa, Nitra, Slovaška
Univerza v Žilini, Slovaška
Univerza v Guadalajari, Mehika
Univerza v Zagrebu, Fakulteta za tekstilno tehnologijo, Hrvaška


Vodja raziskovalne skupine: Prof. dr. Jasna Koteska
Upravitelj projekta: Dr. Primož Repar


1. Prof. dr. Abrahim Khan (CAN)
2. Prof. dr. Janez Vodičar (SLO)
3. Prof. dr. Andrej Ule (SLO)
4. Dr. Iztok Osojnik (SLO)
5. Dr. Miroslav Micov (SK/UA)

6. Doc. dr. Peter Kondrla (SK)
 
7. Prof. dr. Žarko Paić (CRO)
8. Prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth (SLO)
9. Prof. dr. Bojan Žalec (SLO)
10. Prof. dr. Andrina Tonkli Komel (SLO)
11. Tomaž Mikelj  (SLO)
12. Doc. dr. Katarina Valčová (SK)
13. Prof. dr. Roman Králik (SK/CZ)
14. Prof. dr. Michal Valčo (SK)
15. Uroš Milić (SLO)
16. Dr. Primož Repar (SLO)
17. Prof. dr. Jasna Koteska (MAC)
18. Dr. Martina Pavliková (SK)
19. Dr. Stanislava Repar (SLO/SK)
20. Mag. Tadej Meserko (SLO)


Ta mednarodni znanstveni raziskovalni projekt se osredotoča na


(1.) Kako spodbuditi dinamično svobodo subjektivitete v mreženju družbeno ekonomskih, kulturnih, moralnih, religioznih in drugih razmerij?
(2.) Kako bi naša doba lahko bila doba osebnega in družbenega dejanja in ne doba oglaševanja in publicitete?
(3.) Problem finančne abstrakcije denarja za smisel jaza in bivanja.
(4.)  Analiziranje razmerja med religioznim in političnim v dobi potrošništva.
(5.) Kako se tu lahko izognemo neoliberalni kapitalistični ekonomiji?
(6.) Analiziranje ideologije izbire in znova premisliti izbiro bistvene odločitve.
(7). Eksistencialna dialektika in kritika vladajoče (ne)ideologije.