Mednarodni znanstveni raziskovalni project (Sept. 2015 - Sept. 2016)

Sodelujoče organizacije:


Univerza Konstantina Filozofa, Nitra, Slovaška (Oddelek splošne in aplikativne etike)
Univerza v Toprontu, Trinity College, Kierkegaardov krog, Kanada
Goethe University Frankfurt, Germany (Institute for Systematic Theology and Philosophy of Religion)
Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana, Slovenjia

Sodelujoči:


Abrahim Khan (Canada)
Andrew Burgess (USA)
Jamie Turnbull (GB)
Simon Podmore (GB)
William David McDonald (Australia)
Ingrid Basso (Italy)
Gerhard Schreiber (Germany)
Roman Králik (Slovakia)
Martina Pavlíková (Slovakia)
Peter Kondrla (Slovakia)
Jarmila Jurova (Slovakia)
Cyril Diatka (Slovakia)
Primož Repar (Slovenia)
Vladimír Manda (Slovakia)
Ciprián Turčan (Slovakia)
Martin Štúr (Slovakia)
Andrej Gogora (Slovakia)
Miroslav Sapík (Czech Republic)  
Klement Mitterpach (Slovakia)

 

Opis projekta:

Kierkegaard je skozi celotno življenje črpal navdih pri klasičnih grških mislecih. Ne-nehno se obrača na Platona, Aristotela in ostale grške mislece, poleg tega pa tudi na retorike, dramatike, pesnike in zgodovinarje. Za Kierkegarda ‘Grki’ (še posebno njegov najljubši mislec Sokrat) predstavljajo ideal življenja, ki združuje individualno misel z etičnim delovanjem – ideal za katerega meni, da je v Kopenhagnu devetnajstega stoletja vse prepogosto prezrt. Zato je cilj pričujočega dela raziskati ta bogati vir Kierkegaardove misli, zavoljo razumevanja njegovih argumntov ter zgodovinskega konteksta in ju aplicirati na današnji čas.  

Ta mednarodni znanstveni raziskovalni projekt se osredotoča na

(1.) analizo Kierkegaardovih zgodovinskih metod za raziskovanje Sokrata

(2.) idenifikacijo Kierkegaardovih pristopov k estetiki in literarni metodi

(3.) obdelavo prispevkov na ustreznih predavanjih na univerzi (Platon, Aristotel in drugi grški misleci)

Dognanja raziskav bodo objavljena v monografiji naslovljeni Kierkegaard in klasična grška misel v letu 2016. Objavil jih bo Kierkegaardov krog, Trinity College (Kanada) kot sedmo knjigo serije Acta Kierkegaardiana (ISBN  978-0-9878168-5-6).