knjiga2

POVZETEK


Nova oikonomia odnosov mora temeljiti na dejanskem jazu. Filozofiranje po Kierkegaardu nam lahko pomaga odkrivati in dojeti mejo tako pojmovane eksistence s predpostavljanjem ljubezni pri drugem, oziroma sprejeti možnost neizrekljivega trpljenja, ki je povezano s tem, da posameznik stoji sam oziroma nad občim.

Ključne besede: nova oikonomia odnosov, dejanski jaz, Kierkegaard, posameznik, obče