knjiga15Kultura, religiozita a spoločnosť su tri dimenzie skutočnosti, ktore na seba vplyvaju a vzajomne sa podmieňuju. Globalny narast zaujmu o naboženstvo v rozvijajucich sa spoločnostiach – v tzv. „emerging societies and markets“ – ako aj neutichajuci zaujem o duchovno/spiritualitu, hoc aj neinštitucionalizovaneho typu, je mementom pre socialnych konštrukterov pozitivistickeho razenia a volanim po važnom prehodnoteni vzťahu politickych a akedemickych elit k serioznemu zaoberaniu sa fenomenom naboženstva vo vyspelych, zapadnych spoločnostiach.Medzinarodny kolektiv autorov vedeckych študii tohto zbornika (zo Slovenska, Poľska, Slovinska a Českej republiky) sa pokuša analyzovať aspoň niektore aspekty interakcie spoločnosti, naboženstva a kultury v dnešnom svete.