actaPo delší odmlce je čtenáři představený další z kompletních překladů Kierkegaardova spisu Čemu se naučíme od polních lilií a nebeského ptactva. Tři řeči od S. Kierkegaarda. Tento spis z roku 1847 charakterizuje Kierkegaardovo tvorbu: autor píše „bez pravomoci učitele“ – bez autority. Spis je určen „pro onoho jednotlivce,“ kterého si přivlastňuje jako svého čtenáře. Následuje modlitba, která začíná zvoláním „Nebeský otče!“, která vyjadřuje onu nekonečnou vzdálenost mezi Bohem a člověkem, tak charakteristickou pro Kierkegaardovo vidění vztahu Boha a člověka. Kierkegaard cituje biblické verše, které se výhradně orientují na člověka, který je plný starostí, bez pokoje. Verši chce upozornit na význam evangelia (dobré zprávy), které je určené pro trpící. Utrpení je nevyhnutelnou součástí Kierkegaardova pojetí křesťanství. Člověk se však všemožně snaží utrpení uniknout a zapomíná na to, že celý život „Učitele“ Ježíše Krista byl utrpení.

Publikace obsahuje také chybějící části Kierkegaardova Okamžiku, které z důvodu cenzury nemohly být vydány v českém překladu M. Krausové Lesné z roku 1911 a nebyly vydány ani v dalším vydání v roku 2005. Naše poděkování patří překladatelovi Zdeňku Zacpalovi (v roce 2008 přeložil Kierkegaardův spis s názvem Opakování) a konzultantovi Jakubu Markovi za jeho připomínky