Zbornik totalSLO0001Masovno trženje, sestavljeno iz logike trga in nevromarketinga, se nam predstavlja z mogočimi možnostmi izbire, ki dolgoročno služijo poslu – ustvarjanju dobička. Toda obenem to poteka na račun udejanjanja naših življenj, na račun našega razcveta. Masovno trženje nas namreč prepričuje, da je izbira izdelka ali dogodka x naša osebna izbira, da prispeva k osebnemu uspehu in s tem izboljšuje naše življenje. Trg oponaša »Velikega Drugega«.

 


odlomek iz predavanja Abrahima H. Khana

Urednik: dr. Primož Repar
Število strani: 400
Cena: 19 €