Univerza Konstantina Filozofa, Nitra, Slovaška

Oddelek religijskih študij in oddelek obče in aplikativne etike FF UKF,

14. oktober 2013, 13:00 UPC pri UKF, Drážovská 4:

dr. Primož Repar: Eksistencialna revolucija (predavanje)

14. oktober 2013, 14:30 UPC pri UKF, Drážovská 4:

dr. Primož Repar: Nova oikonomija odnosov (predstavitev knjige Marek – Repar – Králik: Nova oikonomie vztahů)

Četrti filozofski simpozij Miklavža Ocepka se bo odvijal med 12. in 19. junijem 2013, s spremljevalnimi dogodki pa čez vse jubilejno leto. Delovni del simpozija bo dvodelen in sicer bo povezoval simpozijski del, ki bo potekal v obliki tridnevnih filozofskih delavnic, predavanj, diskusij, okrogle mize, predstavitve udeležencev in njihovega dela iz različnih držav ter večernih kulturnih dogodkov v vasi Škocjan blizu Trsta (pod zaščito UNESCA) s slovesnim začetkom v Ljubljani ter nadaljevanjem v slovenskem glavnem mestu z zaključno okroglo mizo na temo celotnega simpozija  NOVA OIKONOMIJA ODNOSOV: BLIŽNJIK IN EKSISTENCIALNI PREOBRAT.