POZIV ZA PRISPEVKE – KIERKEGAARDOVO LETO 2018

DRŽAVLJAN SVETOVLJAN V LUČI APOKALYPSIS

(v sodelovanju s Cankarjevim domom in MOST / Slovenska nacionalna komisija za UNESCO)Mednarodna delavnica in konferenca, Črnomelj, Ljubljana, 29. maj – 2. junij 2018

Konferenca bo potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani od 1. do 2. junija 2018.Udeleženci bomo tokrat nameščeni v Črnomlju, kjer bodo potekale tudi različne delavnice.
Več o lokaciji: https://www.gostilna-samarin.si/


Konferenca bo kot običajno potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani 1. in 2. junija.

Povzetki smejo biti največ do 500 besed. Namen imamo objaviti prispevke konference v izbranem obsegu.Strokovna komisija Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta bo izbrala najboljše prispevke za prezentacijo in objavo v zborniku.

Od udeležencev se pričakuje:

1/ Pisni prispevek k temi (20 minutni nastop)

2/ Udeležba na omizju IN VINO VERITAS (obvezno za vse udeležence konference v Ljubljani): Tri tematske sklope bomo javili naknadno, za posamezen sklop največ 3-5 minutni nastop, odvisno od števila udeležencev.PRIJAVA: do 15. februarja (dodiplomski in postdiplomski študentje z obveznim povzetkom; ostali obvezno navesti ali boste prispevali tudi PISNI PRISPEVEK K TEMI (max. 20 000 znakov); rok za prispevek 1. maj).

KOTIZACIJA: 350 EVR za 5 dni (plačilo do 1. maja) / velja za tuje udeležence oz. stroške za namestitev in prehrano
Kotizacija za en dan udeležbe: 70 EVR (namestitev in prehrana)

Kierkegaard v srednjeevropskem kontekstu
Univerza Konstantina filozofa v Nitri, Slovaška
20.–22. februar 2017

 

Več informacij najdete na tej povezavi.

 

 

Paula Arizpe
Metafizika v razvoju volje pri Simone Weil

 

Existence is conceiving one´s entire life

before one´s self and directing it all

in a sense determined by the

will and with one´s labor1.


V tem prispevku želim pokazati, kako je Simone Weil zgradila metodologijo odločanja in kako jo je razvijala v treh širših korakih:
A) Tehtanje in merjenje vrednosti, na katerih se gradijo te konstrukcije.
B) Način, kako so te vpletene v praktično odločitev.
C) Kako omejitve vsakega od korakov odprejo vrata do naslednjega koraka, kar posledično povzdigne RESNICO.

Škocjan, Ljubljana, 8. – 12. 9. 2017

 

CERI-SK LJUBLJNA in KUD Apokalipsa

V sodelovanju s Cankarjevim domom

 

ETIČNA PRAKSA MED FILOZOFIJO IN EKSISTENCO:

Kako nas izkušnje etične prakse učijo in kako lahko spodbudijo oporečništvo, ki je mogoče oz. kakršno potrebujemo?

 

Sreda, 6. september 2017, Ljubljana:

11:00 Tiskovna konferenca v Cankarjevem domu

 

Petek, 8. september 2017, Škocjan:

Prihod udeležencev

18:00 OTVORITEV SIMPOZIJA MIKLAVŽA OCEPKA

 

20:00 Umetniški večer: Margaret Kriedl (A)

 

V začetku marca sem bil kot direktor Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana (SRISK Ljubljana) povabljen na slavnostne dogodke na Univerzi Konstantina Filozofa v Nitri na Slovaškem, kjer so podelili častni naziv Doctor honoris causa prof. dr. Abrahimu H. Khanu. Khan 2
Na tem mestu želim samo osvetliti nekaj poudarkov, ki se tičejo vloge prof. Khana za slovenski akademski in duhovni prostor. Sam sem bil kot raziskovalec Kierkegaardove misli dokaj osamljen v Sloveniji, vse do trenutka, ko smo se pri Apokalipsi odločili, da bomo s Simpozijem Miklavža Ocepka leta 2013 počastili dvestoto obletnico rojstva Soerena Kierkegaarda, praočeta eksistencializma, in nasploh enega najbolj inspirativnih mislecev za našo sodobnost, na številnih področjih od filozofije do teologije. Res je, da sem na to zamisel prišel že kakih dvajset let prej, in res je, da je samo dogajanje okrog Apokalipse ter njenega mednarodnega dogajanja – zlasti okrog Revije v reviji, ter filozofskih simpozijev, ki so se začeli leta 2007, vodilo k temu, kar se je začelo dogajati leta 2013, pa vendar. -
Kako leto in pol pred tem dogodkom sem se srečal s prof. Romanom Králikom v Nitri, da bi mi pomagal s kontakti Kierkegaardovih strokovnjakov, zlasti na Slovaškem, pa tudi širše. Prek njega sem prišel v stik s prof. Khanom, ki se je kasneje simpozija tudi udeležil, pred tem pa že nekako sodeloval pri sami pripravi. Tu se je začelo tudi plodno sodelovanje s Kierkegaardovim inštitutom v Nitri, ki mu je predhodil sporazum med Apokalipso in UKF Univerze Konstantina Filozofa v NItri.

POZIV

Organizator: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana
Soorganizator: Založba KUD Apokalipsa
Soorganizator mednarodne konference: Cankarjev dom

Lokev, Trst, Slovenija, Italija - od 8. do 10. septembra 2017
Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija  - 11. in 12. september 2017

 

Tema: ETIČNA PRAKSA MED FILOZOFIJO IN EKSISTENCO
SUBJEKTIVNI MISLEC IN DEJANJA LJUBEZNI
Ali kako (iz)graditi dejanja ljubezni. Kakšno je razmerje med relativnimi in absolutnim ciljem?