POSVEČEN 160-OBLETNICI SMRTI SØRENA KIERKEGAARDA, 10-OBLETNICI SMRTI MIKLAVŽA OCEPKA IN PAULA RICOEURJA TER 100-OBLETNICI ROJSTVA IN 20-OBLETNICI SMRTI EMMANUELA LEVINASA TER 100-OBLETNICI ROJSTVA ROLANDA BARTHESA

TEMA: PONOVITEV KOT DOGODEK: KAKO UDEJANJITI EKSISTENCIALNI PREOBRAT? Subjektiviteta v luči (ne)obstoječe stvarnosti med notranjostjo in zunanjostjo.

Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja

 

Kdaj: 11. 6. – 18. 6. 2015                 

Kje: Ljubljana, Mengeš, Škocjan (pod zaščito UNESCA), Slovenija

Trst, Italija

Glavni organizator: KUD APOKALIPSA, Slovenija

Soorganizatorji: CANKARJEV DOM, Slovenija

Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana

KD Vilenica, Slovenija

Srednjeevropski raziskovalni inštitut Sørena Kierkegaarda (Nitra), Filozofska fakulteta, Univerza Konstantina Filozofa v Nitri, Slovaška

Kierkegaardov krog, Trinity College, Univerza v Torontu, Kanada

Filozofska in Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Občina Mengeš

 

PREDLOG PROJEKTA

S simpozijem želimo nadaljevati s prebojem v živo kulturo, ki se je zgodil na simpoziju leta 2013, ki je bil posvečen 200-obletnici rojstva S. Kierkegaarda na temo eksistencialnega obrata. Je to del triletnega programa literarnih prireditev založbe KUD Apokalipsa Kierkegaardovo leto. Leta 2014 je sledila mednarodna konferenca in delavnica v Ljubljani in na slovenskem Krasu. Gre za lokalne in globalne premike v samem središču etike. Tako simpozija (2013, 2015) kot tudi konference (2013 – 2015) so del celovitega triletnega programa, ki je prvo leto potekal kot dogodek, potem kot podvojitev in tretje leto kot ponovitev. Vrhunec tega programa predstavljajo konference v Cankarjevem domu – leta 2013 in 2015 le-te potekajo tri dni. Premišljevanje o Kierkegaardu je sprožilo in odprlo nove filozofske vidike, začelo premišljevati konkretno etiko. Ustanovljen je bil tudi novi inštitut kot nevladna organizacija: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana. Če je prvo leto to dogajanje potekalo pod naslovom Nova oikonomija odnosov: bližnjik in eksistencialni preobrat, drugo leto pod naslovom Kako se izogniti totalitarizmu potrošništva, bo vrhunec tretje leto, ko bo simpozij in konferenca v Cankarjevem domu zaokrožila in še poglobila triletno dogajanje s premišljevanjem pod naslovom Ponovitev kot dogodek: Kako udejaniti eksistencialni preobrat? Med udeleženci simpozija bodo izjemni filozofi, intelektualci in teologi, ki bodo prihajali iz Srednje in Vzhodne Evrope, pa tudi najvidnejši raziskovalci z vsega sveta. Že leta 2013 se je izkazalo, da je Slovenija idealno mesto srečanja na križišču evropskih izkušenj.

 

UTEMELJITEV PROJEKTA

Največji filozofski simpozij v počastitev 200-letnice rojstva S. Kierkegaarda leta 2013, ki se je odvijal v Sloveniji, je bil največji na svetu, kjer še zdaj zelo močno odmeva. Odvijal se je pod pokroviteljstvom svetovnega UNESCA, ki ga je prepoznal kot »simbol velike filozofske tradicije in vodstva Slovenije na področju intelektualnega evropskega prizorišča« (Irina Bokova, generalna direktorica UNESCA). O njegovem uspehu pričuje tudi posebno odličje, ki ga je prejel dr. Primož Repar (3. 3. 2014) za organizacijo simpozija 2013 ter sodelovanje v Srednji Evropi.

Slovenija je tu prevzela konkretno kulturno-humanistično pobudo v Srednji Evropi, kjer je Kierkegaardova misel v zadnjem času zelo živa. Novonastali »Kierkegaardov inštitut« v Ljubljani postaja pravi center »srednjeevropskega« pa tudi globalnega intelektualnega premisleka o najbolj perečih problemih sodobnosti.

Simpozij pripravlja založba Apokalipsa v sodelovanju z inštitutom CERI.SK Ljubljana, projekt pa vodi neodvisni raziskovalec dr. Primož Repar, ki vodi založbo ter je tudi direktor novonastalega inštituta.

Obenem založba Apokalipsa že desetletje vodi odmevni in edinstveni evropski projekt Revija v reviji, katerega del od leta 2007 je tudi bienalni mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka, ki je zasnovan eksistencialistično in vselej nagovarja teme, ki se dotikajo konkretne situacije vselej žive in pereče sedanjosti. Tokrat se posveča spominu ne le S. Kierkegaarda, temveč tudi M. Ocepka, P. Ricoeurja, E. Levinasa in Rolanda Barthesa.

Simpozij 2015 želi še nadgraditi razmisleke, ki povezujejo premišljujoče posameznike, od filozofov do teologov, interdisciplinarnih raziskovalcev, intelektualcev in umetnikov ne le med Srednjo in Jugovzhodno Evropo, temveč tudi širom sveta, torej globalno.

Simpozij se bo v jubilejnem letu štirih mislecev še nadgradil s tridnevno filozofsko konferenco v Cankarjevem domu, na kateri bodo na zastavljeno temo predavali vodilni domači in tuji misleci našega časa, tudi z vrhunsko dansko udeležbo. Konferenco bomo popestrili z bogatim spremljevalnim programom.

Ta konferenca se bo torej kot minula leta odvijala v osrednjem kulturnem hramu slovenske prestolnice, Cankarjevem domu, in v koprodukciji te kulturne institucije. Slovanski del simpozija bo potekal v sodelovanju s CERI (Ljubljana – Nitra – Praga), Univerzo v Ljubljani (Teološka in Filozofska fakulteta) ter Univerzami v Pragi, Nitri, Budimpešti in Torontu.

Ob tem bo pri založbi Apokalipsa in inštitutu CERI.SK Ljubljana izšlo več zbornikov, antologij in monografij vezanih na temo simpozija, ki bodo pritegnili pozornost zainteresirane javnosti. Sam simpozij bomo popestrili z gledališkimi dogodki, in filmskimi projekcijami, literarnimi, glasbenimi, likovnimi, fotografskimi in drugimi umetniškimi dogodki. Nastala besedila bodo objavljena tudi knjižno ali revijalno v različnih jezikih Srednje Evrope in v angleščini v naslednjem letu.

Novost tokratnega simpozija bodo različne delavnice: stripovsko-komična, znanstvena, prevajalska, za zavzeto državljanstvo, eksistencialne prakse, srednjeevropskega sodelovanja, nove neposrednosti. Te delavnice bodo potekale v dopoldanskem času med 15. in 18. junijem na slovenskem Krasu in predvidoma tudi v Trstu. Delavnice organizira in vodi Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana, nekatere tudi z sodelovanjem drugih civilnodružbenih organizacij, npr. z zavodom Misel v praksi.

 

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA

Peti filozofski simpozij Miklavža Ocepka se bo odvijal med 11. in 18. junijem 2013, s spremljevalnimi dogodki pa čez vse jubilejno leto. Delovni del simpozija bo dvodelen in sicer bo povezoval simpozijski del, ki bo potekal v obliki sedmih, konkretno zasnovanih filozofskih delavnic, predavanj, diskusij, okroglih miz, predstavitev udeležencev in njihovega dela iz različnih držav ter večernih kulturnih dogodkov v vasi Škocjan blizu Trsta (pod zaščito UNESCA) s slovesnim začetkom v Mengšu ter nadaljevanjem v slovenskem glavnem mestu s tridnevno konferenco na temo celotnega simpozija PONOVITEV KOT DOGODEK: KAKO UDEJANITI EKSISTENCIALNI PREOBRAT? Subjektiviteta v luči (ne)obstoječe stvarnosti med notranjostjo in zunanjostjo. Prve tri dni po otvoritvi bo simpozij potekal v obliki kolokvija konferenčne narave, kjer se bodo simpoziju pridružili številni raziskovalci Kierkegaardove misli, pa tudi tisti filozofi, misleci in pisatelji, ki jih bo zastavljena tema nagovorila. V okviru dogajanja na otvoritvi bomo predvidoma prikazali gledališko predstavo »kot spominski večer v čast spominu in misli Miklavža Ocepka (1963–2005)«.

 

KRITERIJI USPEŠNOSTI

Uspešnost jamčita organizacijski odbor pod vodenjem dr. Primoža Reparja ter Založba Apokalipsa, ki že od samega začetka leta 1993 posveča posebno pozornost Kierkegaardovi misli v reviji Apokalipsa (mesečnik za živo kulturo) ter filozofski zbirki AUT, kjer je v uredništvu dr. Primoža Reparja izšel zbornik Živeči Kierkegaard že leta 1997, kasneje pa več njegovih prevodov Kierkegaardovih del (Pojem tesnobe, Dnevnik zapeljivca, 1998; Ali–ali, 2003; Strah in trepet, 2005; Etično-religiozni razpravici, 2009; Z vidika mojega pisateljstva, 2012). Pomembna je tudi mednarodna pobuda, ki jo je sprožila prav založba Apokalipsa, Revija v reviji, ki je doslej posredovala več kot 80 različnih izdaj v 13 jezikih med različnimi evropskimi kulturami ter vodi tudi edinstven istoimenski založniško-avtorski festival, prireja knjižne sejme in končno, od leta 2007 v tem okviru, tudi mednarodni filozofski simpozij, ki pa bo tokrat povsem posvečen izzivu 5 pomembnih mislecev (Kierkegaard, Ocepek, Ricoeur, Levinas, Barthes). Simpozij povezuje Srednjo in Jugovzhodno Evropo s celotnim svetom, za koproducenta ima najprestižnejšo kulturno institucijo v Sloveniji Cankarjev dom, povezuje pa se s strokovnimi društvi doma in po svetu.

Tako se simpozij organizira v povezavi s CERI (Srednjeevropskim raziskovalnim inštitutom: Ljubljana – Nitra – Praga), v sodelovanju s Kierkegaardovim krogom, Trinity Collegeom, Univerzo v Torontu ter teološko in filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, katerih predstavniki so tudi v organizacijskem odboru za pripravo simpozija.

Pomemben del priprave simpozija predstavljajo tudi načrtovane izdaje revijalne in knjižne narave tako v slovenščini kot v angleščini, nekaterih srednjeevropskih jezikih in esperantu (Miklavž Ocepek) ter priprava spremljevalnih dogodkov.

Posebna pozornost bo posvečena tudi komunikaciji z mediji. To bo center naše pozornost tekom celega Kierkegaardovega leta. Pripravili bomo več tiskovnih konferenc, še posebej ob vsaki izdaji knjige ali revije, posvečene Kierkegaardu. Pred pričetkom simpozija bodo mediji vselej obveščeni o udeležencih, pripravili bomo številne intervjuje in jih tudi ponudili različnim medijskim hišam, radiu in televiziji. V reviji Apokalipsa bomo simpoziju posvečali neprekinjeno pozornost. Dogodkom bomo sledili na spletni strani inštituta CERI.SK Ljubljana (trenutno v izdelavi) in družabnih omrežjih, tudi tujih, predvsem na mednarodni spletni in Facebook strani CERI.SK. Slovenskim dnevnikom, kulturnim tednikom in drugim pomembnim medijem bomo ponudili medijsko pokroviteljstvo z možnostjo popolnega pokritja dogodkov.

PARTNERJI PROJEKTA

Glavni organizator projekta, ki ga vodi dr. Primož Repar, je založba Apokalipsa, ki je organizirana kot civilno-družbeno gibanje, oziroma nevladna organizacija neprofitnega tipa. Organizacija poteka v tesnem strokovnem sodelovanju s ljubljanskim Kierkegaardovim inštitutom ter sorodnima inštitutoma iz Nitre in Prage. Kot koproducent tukaj nastopa osrednja slovenska kulturna institucija Cankarjev dom. Partnerji projekta so še lokalna skupnost na Krasu, zlasti Turistično društvo Škocjan, pa KD Vilenica, vsi partnerji projekta Revija v reviji (13 držav), Kierkegaardov krog, Trinity College, Univerza v Torontu (Kanada), Univerza Konstantina Filozofa iz Nitre in Univerza v Ljubljani.

O IZVAJALCIH PROJEKTA

ZAMISEL, KONCEPT IN VODSTVO: dr. Primož Repar, strokovnjak za Kierkegaardovo filozofijo v Sloveniji, sistematično prevaja njegova dela iz danščine

TOLMAČi: Janina Oblak (Cankarjev dom), dr. Ana Jelnikar, dr. Špela Žakelj, mag. Bojana Malterić, Andrej Pleterski

PREVAJALCI: dr. Stanislava Repar, mag. Bojana Malterić, Mateja Dudek, Lara Paukovič, Martina Soldo, Manica Baša, idr.

ORGANIZACIJSKI ODBOR: dr. Primož Repar (predsednik), prof. dr. Roman Králik (CERI. SK), red. prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth (CERI.SK Ljubljana), red. prof. dr. Dean Komel (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), izr. prof. dr. Janez Vodičar (Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani), mag. Martina Magdič (mednarodni projekt Revija v reviji), dr. Andrej Božič (KUD Apokalipsa)

TAJNIK ORGANIZACIJSKEGA ODBORA: Aleš Košuta

PODROBNA PREDSTAVITEV PROJEKTA

V počastitev obletnic Kierkegaardove, Ocepkove, Levinasove in Ricoeurjeve smrti ter Barthesovega rojstva, na temo simpozija: Ponovitev kot dogodek: Kako udejaniti eksistencialni preobrat? Subjektiviteta v luči (ne)obstoječe stvarnosti med notranjostjo in zunanjostjo.

Pričakujemo okrog 80 udeležencev iz 14 držav, med katerimi so nekateri izmed najuglednejših strokovnjakov s področja filozofije, teologije, in družboslovja. Med njimi so vrhunski strokovnjaki za Kierkegaardovo, Levinsovo, Ricoeurjevo in Barthesovo filozofijo, pa tudi nekateri največji misleci in pisci našega časa.

PREDHODNI ZALOŽNIŠKI DOGODKI/Založba KUD APOKALIPSA:

Izdaja reprezentativnih izdaj izbranih esejev Miklavža Ocepka v slovenščini, angleščini in esperantu.

Promocija različnih izdaj knjige Eksistencialni preobrat – slovensko, angleško, slovaško, poljsko.

 

 

PROGRAM SIMPOZIJA:

Četrtek, 4. junij 2015:

11:00 Tiskovna konferenca v Cankarjevem domu

Ponedeljek, 8. junij 2015:

18:00 Hostel Celica: RAZSTAVA FOTOGRAFIJ Bojana Stepančiča

Četrtek, 11. junij 2015: Prihod prve skupine udeležencev, slavnostna otvoritev na gradu Jable, podelitev plaket Dobrotnik Simpozija Miklavža Ocepka, spominski večer ob deseti obletnici smrti Miklavža Ocepka

18:00 OTVORITEV NA GRADU JABLE (Mengeš)

Govorniki: dr. Primož Repar, rektor UL dr. Ivan Svetlik, Franc Jerič

Podelitev plaket Dobrotnik Simpozija Miklavža Ocepka

18:15 OTVORITVENO PREDAVANJE: dr. Primož Repar, dr. Bojan Žalec, Janko Rožič

18:30 SPOMINSKI VEČER

Filozof Miklavž Ocepek: »Ne morem ne biti odgovoren«

koncept: Nick Upper, nastopajo: Pavle Ravnohrib, Olga Grad, Niko Goršič; plesalka: Urša Rupnik, avtorska glasba: Lado Jakša

Predstavitev knjig Miklavža Ocepka v slovenskem, angleškem jeziku in esperantu

Petek – nedelja (12. – 14. junij): Mednarodna konferenca v Cankarjevem domu s spemljevalnimi dogodki

MEDNARODNA FILOZOFSKA KONFERENCA V Cankarjevem domu (Štihova dvorana)

Petek, 12. junij (Štihova dvorana) :

10:00 OTVORITEV KONFERENCE (Govorniki: dr. Jože Krašovec, SAZU; dr. Branka Kalenić Ramšak, dekanja UL FF; dr. Christian Gostenčnik, dekan UL TF; dr. Jarmila Jurová, prodekanja UKF Nitra; Uršula Cetinski, direktorica CD)


10:30 dr. Primož Repar (Nagovor; SLO)
11:00 dr. Pia Søltoft (DAN)

POGOVOR

12:00 dr. Michal Valčo (SK)
12:30 dr. Bojan Žalec (SLO)
13:00 dr. Humberto O. Villaseñor (MX)

14:00 OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ Václava Havla ob prisotnosti Nj. E. ge. Věre Zemanove

(pred Kosovelovo dvorano)

POGOVOR


16:30 dr. Darko Štrajn (SLO)
17:00 dr. Troy Wellington Smith (ZDA)

POGOVOR

18:00 KONCERT

Primož Simončič in Neža Trobec (SLO)

Glasbeno literarni dogodek

Sobota, 13. junij (Štihova dvorana):

10:00 mag. Uroš Milić (SLO)

10:30 dr. Jakub Marek (CZ)

11:00 Gašper Pirc (SLO)

POGOVOR

12:00 dr. Andrej Ule (SLO)
12:30 dr. Borut Cerkovnik (SLO)
13:00 dr. Martin B. Matuštík (ZDA)

POGOVOR

16:00 dr. Edward Kasperski (PL)

16:30 dr. Primož Repar (SLO)

17:00 dr. András Nagy (H)


POGOVOR

18:00 Omizje (ali kako udejaniti eksistencialni preobrat)

Vodita dr. Darko Štrajn (SLO) in dr.András Nagy (H)

POGOSTITEV

KOSOVELOVA DVORANA

20:00 GLEDALIŠKA PREDSTAVA

Slovenka na kvadrat

Režija: Nick Upper, Igra: Lucia Siposová, Besedilo: Stanislava Repar

Nedelja, 14. junij (Štihova dvorana):

10:00 dr. Katarina Valčová (SK)

10:30 dr. Cvetka Tóth (SLO)
11:00 dr. Bogomir Novak (SLO)

POGOVOR

12:00 dr. Abrahim H. Khan (KAN)
12:30 dr. Tibor Mahrik (SK)              

13:00 dr. Martin B. Matuštík (ZDA)

Predstavitev knjige OUT OF SILENCE: Repair across Generations

POGOVOR

18:30 Odhod v Škocjan

 

Spremljevalni dogodki na konferenci v Cankarjevem domu:

Otvoritev razstave fotografij Václava Havla v petek ob 14h (pred Kosovelovo dvorano):

Govorniki: Nj. E. ga. Věra Zemanová, dr. Primož Repar, dr. Damjan Prelovšek, dr. Roman Králik

 

Glasbeni koncert v petek ob 18h (Štihova dvorana):

 

Svetovni virtuoz na cimbalah dr. Daniel Skála

Gledališka predstava v soboto ob 20h (Kosovelova dvorana):

 

Slovenka na kvadrat (režija Niko Goršič)

 

Režija: Nick Upper, priredba: Niko Goršič, dramaturgija: Stanislava Repar, igra: Lucia Siposová, scenografija in kostumografija: Jennifer Helia DeFelice, Beáta Spáčilová, video: Beáta Spáčilová, glasba: Jiří Macháček, Jennifer Helia DeFelice, oblikovanje luči: Janko Oven, koreografija: Václav Púčik

 

Fotografske projekcije (umetniška fotografija Konferenca v Cankarjevem domu 2013, 2014):

Bojan Stepančič (ves čas poteka konference)

 

Vse dogajanje v Cankarjevem domu bo potekalo v Štihovi oziroma Kosovelovi dvorani in pred njo.

 *

 

Slovesna otvoritev SIMPOZIJA IN DELAVNIC NA KRASU

 

Nedelja, 21:00 Domačija Pr' Vncki (Škocjan)

 

 

SIMPOZIJ IN DELAVNICE NA KRASU med 15. in 18. junijem

Zajtrk s filozofijo:

Ne morem ne biti odgovoren. (Miklavž Ocepek, Govorica in pričevanje)

Filozofske delavnice:

Osamljenost v tem zapuščenem svetu ni več le čustveno stanje, temveč prehaja v eksistencialno kategorijo, ki je vredna filozofskega razmisleka v vsej njeni fenomenološkosti. Avtor (s pomočjo raznih filozofov) analizira ta svet osamelosti, kjer se zapuščenost kaže kot posledica odtujenosti tujega. Tujstvo ni le prostorska oddaljenost, saj svoje korenine vedno bolj poglablja tudi v življenje posameznika, in sicer v odnosu do sveta, do drugih in do samega sebe ... Nas k temu lahko vzpodbudi kakšno novo razmišljanje o etiki? Je res fascinantnost drugega tako razorožujoča, da nas more izpeljati iz zapuščenega sveta? Toda mar ni tudi drugost že tujost? Mogoče pa je razkritje tujosti prav v drugosti?(Miklavž Ocepek, Zapuščeni svet)

 

Filozofska predavanja:

Na srečo vseh ljudi pa je čas potekel tudi temu totali­tarnemu sistemu, kot mnogim prejšnjim in poznejšim. Vendar sama »zgodba« grozot, ki so jih ljudje preživeli pod takimi režimi, nikoli ni dokončana. Ljudje, ki so te grozote doživeli, so za vse življenje ostali zaznamovani s časom, ki so ga bili prisil­jeni preživeti. Ponovno in ponovni so podoživljali ta čas, nehote in v trpljenju. Mnogo ljudi v taboriščih je preživelo zaradi tega, da bi kasnejšim rodovom v opomin izpovedali grozote tistega časa. Upam, da naš čas še zna prisluhniti tem opominom in jih posredovati naprej. (Miklavž Ocepek, Totalitarizem in čas)

Filozofsko-umetniški večeri:

Smrt nam prinaša izkušnjo drugega in drugačnosti. Najprej se to zgodi v nas samih, nato pa tudi v razmerju do drugih, ki jih v okrilju misterioznosti smrti ne moremo več obravnavati kot sebi podobne. Drugi ni drugi-jaz, temveč je dru­gačno drugi. Tu odpove vsaka analogija. Drugi je ravno to, kar nisem jaz. (Miklavž Ocepek, Čas in drugi)

Ponedeljek, 15. 6. 2015

ŠKOCJAN, DIVAČA

Torek, 16. 6. 2015

ŠKOCJAN, TRST

Sreda, 17. 6. 2015

ŠKOCJAN, SEŽANA

Četrtek, 18. 6. 2015

ŠKOCJAN

8:30, Domačija Pr’ Vncki

Zajtrk s filozofijo

Andras Nagy (H),

Martin B. Matuštík,

Troy Wellington Smith (oba ZDA)

(vodi Primož Repar + vzajemno povezovanje)

8:30, Domačija Pr’ Vncki

Zajtrk s filozofijo

Petr Hruška,

Yvetta Elerová,

Daniel Skála (vsi CZ)

(vodi Stanka Repar + vzajemno povezovanje)

8:30, Domačija Pr’ Vncki

Zajtrk s filozofijo

Luigi Amato,

Igor Tavilla,

Jurij Verč (vsi I)

(vodi Jurij Verč + vzajemno povezovanje)

8:30, Domačija Pr’ Vncki

Zajtrk s filozofijo

Abrahim H. Khan (KAN),

Humberto Ortega Villaseñor (MX)

(vodi Tibor Mahrik + vzajemno povezovanje)

10:00, PKC Pr' Nanutovih

Filozofska predavanja

Predstavitve simpozijske teme (20 minut):

Tadej Meserko, Uroš Milić, Tomaž Mikelj, Janko Rožič (vsi SLO),

Roman Králik, Martina Pavliková (vsi SK),

Yvetta Elerová (CZ),

Juan Evaristo Valls Boix (ESP), Edward Kasperski (PL), Anton Bech Jørgensen (DAN)

Pogovor

(vodi Andrej Božič)

11:00, Caffe San Marco, Trst

Filozofska predavanja

Predstavitve simpozijske teme (20 minut):

Luisa Antoni, Jurij Verč, Luigi Amato,

Igor Tavilla, (vsi I) Iztok Osojnik (SLO)

Pogovor

(vodi Jurij Verč)

PREDSTAVITEV KNJIGE:

Martin B. Matuštik (ZDA): OUT OF SILENCE: Repair across Generations

10:00, Domačija Pr’ Vncki

Ogled Škocjanskih jam,

Krasa ali Primorske (Piran)

(strokovno vodstvo – KD Vilenica )

10:00, PKC Pr' Nanutovih

Filozofska predavanja

Predstavitve simpozijske teme (20 minut):

Cyril Diatka (SK),

Boris Šinigoj,

Branko Klun,

Simon Hajdini,

Gašper Pirc,

Mohsen Alhady (vsi SLO), Žarko Paić (CRO), Stanislava Repar (SLO/SK)

Teologija ljubezni

POGOVOR Z GOSTOM

p. Bruno Jožef Korošak

(vodita Primož Repar in Anton Koščak)

15:00, PKC Pr' Nanutovih

Mednarodna razstava in predstavitev publikacij (Kierkegaard, Ocepek, Ricoeur, Levinas, Barthes)

Projekcija DVD

 

16:00 Filozofska delavnica z

Goranom Potočnikom Černetom

18:30 Knjižnica Divača

Otvoritev razstave Globalni Danec

17:00, PKC Pr' Nanutovih

Prvo popoldne eksperimentalnih delavnic

Prevajalska – znanstvena – državljanska – stripovska – inštitutov CERI.SK

15:00, PKC Pr' Nanutovih

Drugo popoldne eksperimentalnih delavnic

Prevajalska – znanstvena – državljanska – stripovska – inštitutov CERI.SK

ZAKLJUČEK

21:00, Domačija Pr’ VnckiPOEZIJA-PODOBA-GLAS

Petr Hruška,

Yvetta Elerová,

Urška P. Černe,

Stanislava Repar

21:00, Domačija Pr' Vncki

POEZIJA-PODOBA-GLAS

Roman Králik,

Primož Repar,

Humberto O. Villaseñor,

Iztok Osojnik

Kosovelov dom Sežana

19:00 Otvoritev razstave Ignaca Medena

21:00, Cerkev sv. Mihaela v Lokvi Koncert

Daniel Skála

Post festum: Tone Škrjanec in Slovenska haiku antologija

Filozofija

Teologija

Kultura

Filozofija

Teologija

kultura

Filozofija

Teologija

kultura

Filozofija

Teologija

kultura

Eksperimentalne eksistencialistične delavnice:

1/ Prevajalska (nosilec: dr. Primož Repar)

Sodelujoči: dr. Jakub Marek, dr. Primož Repar, dr. Abrahim H. Khan

2/ Znanstvena delavnica (nosilec: Igor Križanovskij)

Sodelujoči: Daniela Khunova, dr. Miroslav Micov, Igor Križanovskij

3/ Delavnica za zavzeto državljanstvo (nosilec: dr. Suzana Čurin Radovič)

Sodelujoči: dr. Alena Marková, dr. Suzana Čurin Radovič, Klemen Brvar, Igor Černe

4/ Stripovska delavnica (nosilec Matjaž Bertoncelj)

Sodelujoči: dr. Izar Lunaček, Matjaž Bertoncelj, dr. Humberto Ortega Villaseñor.

5/ Filozofska delavnica (nosilec dr. Goran Potočnik Černe)

6/ Odprta eksperimentalna delavnica inštitutov CERI.SK (delavne skupine, predstavitve, projekcije, animacije)

7/ Gledališka delavnica Valentine Močnik (»vodenje po Piranu«)

Spremljevalni program

1/ Igre

2/ Glasbeni program

3/ Literarno (glasbeni) program
4/ Projekcije in animacije

5/ Eksperimentalni program

Eksperimentalni program bo potekal pod geslom:

TROEDINOST : PODZEMLJE – ZEMLJA – NEBO

(premislek v jami-vasi-mestu)

Organizacijsko moštvo:

Aleš Košuta, Zoran Triglav, Valentina Močnik, Savo Radjenović, Andrej Božič, Tomaž Mikelj, Tadej Meserko, Uroš Milić (KUD Apokalipsa in CERI.SK Ljubljana)

Sponzorji:

VIMO d.o.o., PULMODATA d.o.o., Veleposlaništvo Češke republike, KD Vilenica, Turistično društvo Škocjan, Domačija Pr' Vncki, Franc Fridrih s.p., Tiskarna Pleško d.o.o., Založba Michal Vaško, Založba Koščak, VIVO catering d.o.o., Caffe San Marco, Gostilna Narobe - Trzin, Hiša okusov, Eksperiment - Restaurant & Bar