V sodelovanju s Cankarjevim domom, Ballasijevim inštitutomKulturnim centrom Veleposlaništva Madžarske v Ljubljani in Nacionalnim odborom programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO, občino Črnomelj in Mestno knjižnico v Ljubljani.

 

Søren Kierkegaard 2018

Mednarodna filozofska delavnica in konferenca

 

Črnomelj, Ljubljana, 29. 5 – 2. 6. 2018

Preddogodek: Ljubljana, 23. 5. 2018

Organizatorja: Založba KUD Apokalipsa in Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana

V sodelovanju s Cankarjevim domom idr.

Ljubljana, Slovenija – 23. maj 2018

Črnomelj, Slovenija – od 29. do 31. maja 2018

Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija – 1. in 2. junij 2018

 

Tema

 

DRŽAVLJAN KOT SVETOVLJAN  V LUČI FENOMENA APOKALYPSIS  (ob 25 letnici založbe KUD Apokalipsa in 5 letnici SRISK Ljubljana)

*

Sokratski simpozij v konferenci : Filozofski diskurz NOVA OIKONOMIA IN EKSISTENCIALNI ZAOBRAT (1. in 2. junij CD)

Referenčno Kierkegaardovo besedilo: Stopnje na življenjski poti (In vino veritas)

200-letnica rojstva Karla Marxa

50-letnica študentske revolucije

*

Apokalipsa v stari grščini ne pomeni katastrofe, nima grozljivega in mračnega prizvoka, niti ni nekaj zgolj skrivnega niti skrivnostnega. Nasprotno, »apokalypsis« pomeni odkrivanje, razodevanje in odstiranje; vpogled v stvar dobimo, šele ko se znebimo utvar; samo če res pogledamo čez in nas strah ne stre, se nam vest odpre in svet odstre.

POZIV ZA PRISPEVKE – KIERKEGAARDOVO LETO 2018

DRŽAVLJAN SVETOVLJAN V LUČI APOKALYPSIS

(v sodelovanju s Cankarjevim domom in MOST / Slovenska nacionalna komisija za UNESCO)Mednarodna delavnica in konferenca, Črnomelj, Ljubljana, 29. maj – 2. junij 2018

Konferenca bo potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani od 1. do 2. junija 2018.Udeleženci bomo tokrat nameščeni v Črnomlju, kjer bodo potekale tudi različne delavnice.
Več o lokaciji: https://www.gostilna-samarin.si/


Konferenca bo kot običajno potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani 1. in 2. junija.

Povzetki smejo biti največ do 500 besed. Namen imamo objaviti prispevke konference v izbranem obsegu.Strokovna komisija Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta bo izbrala najboljše prispevke za prezentacijo in objavo v zborniku.

Od udeležencev se pričakuje:

1/ Pisni prispevek k temi (20 minutni nastop)

2/ Udeležba na omizju IN VINO VERITAS (obvezno za vse udeležence konference v Ljubljani): Tri tematske sklope bomo javili naknadno, za posamezen sklop največ 3-5 minutni nastop, odvisno od števila udeležencev.PRIJAVA: do 15. februarja (dodiplomski in postdiplomski študentje z obveznim povzetkom; ostali obvezno navesti ali boste prispevali tudi PISNI PRISPEVEK K TEMI (max. 20 000 znakov); rok za prispevek 1. maj).

KOTIZACIJA: 350 EVR za 5 dni (plačilo do 1. maja) / velja za tuje udeležence oz. stroške za namestitev in prehrano
Kotizacija za en dan udeležbe: 70 EVR (namestitev in prehrana)

Kierkegaard v srednjeevropskem kontekstu
Univerza Konstantina filozofa v Nitri, Slovaška
20.–22. februar 2017

 

Več informacij najdete na tej povezavi.

 

 

Paula Arizpe
Metafizika v razvoju volje pri Simone Weil

 

Existence is conceiving one´s entire life

before one´s self and directing it all

in a sense determined by the

will and with one´s labor1.


V tem prispevku želim pokazati, kako je Simone Weil zgradila metodologijo odločanja in kako jo je razvijala v treh širših korakih:
A) Tehtanje in merjenje vrednosti, na katerih se gradijo te konstrukcije.
B) Način, kako so te vpletene v praktično odločitev.
C) Kako omejitve vsakega od korakov odprejo vrata do naslednjega koraka, kar posledično povzdigne RESNICO.

Škocjan, Ljubljana, 8. – 12. 9. 2017

 

CERI-SK LJUBLJNA in KUD Apokalipsa

V sodelovanju s Cankarjevim domom

 

ETIČNA PRAKSA MED FILOZOFIJO IN EKSISTENCO:

Kako nas izkušnje etične prakse učijo in kako lahko spodbudijo oporečništvo, ki je mogoče oz. kakršno potrebujemo?

 

Sreda, 6. september 2017, Ljubljana:

11:00 Tiskovna konferenca v Cankarjevem domu

 

Petek, 8. september 2017, Škocjan:

Prihod udeležencev

18:00 OTVORITEV SIMPOZIJA MIKLAVŽA OCEPKA

 

20:00 Umetniški večer: Margaret Kriedl (A)

 

POZIV

Organizator: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana
Soorganizator: Založba KUD Apokalipsa
Soorganizator mednarodne konference: Cankarjev dom

Lokev, Trst, Slovenija, Italija - od 8. do 10. septembra 2017
Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija  - 11. in 12. september 2017

 

Tema: ETIČNA PRAKSA MED FILOZOFIJO IN EKSISTENCO
SUBJEKTIVNI MISLEC IN DEJANJA LJUBEZNI
Ali kako (iz)graditi dejanja ljubezni. Kakšno je razmerje med relativnimi in absolutnim ciljem?