Kierkegaardovo leto 2014

Mednarodna delavnica in Druga mednarodna konferenca

Organizator: Založba KUD Apokalipsa

Soorganizatorja: Cankarjev dom, Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana

Škocjan, Slovenija – od 23. do 26. septembra

Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija – 26. septembra

Tema: Kako se izogniti totalitarizmu potrošništva: etika drugosti z "zgodovinskega izhodišča"

Kierkegaarda bomo predstavili v kontekstu sodobnosti in kritike vladajoče (ne)ideologije. Kako sredi ideologije izbire misliti izbiro kot bistveno odločitev? Kakšna je sploh subjektiviteta, ki tako izbiro lahko misli?Kako je s konkretno praktično-etično izbiro posamičnika, ki predhodi vsako teorijo?Gre tudi za poglobitev v smislu podvojitve lanske teme simpozija v počastitev Kierkegaarda O novi oikonomiji odnosov. Iz tega konteksta ga moremo tematizirati tudi v spregi z gender studies, teoretično psihoanalizo, kritično teorijo ipd.

Podnaslov: Podvojitev: Kako filozofirati po Kierkegaardu?

Četrti filozofski simpozij Miklavža Ocepka se bo odvijal med 12. in 19. junijem 2013, s spremljevalnimi dogodki pa čez vse jubilejno leto. Delovni del simpozija bo dvodelen in sicer bo povezoval simpozijski del, ki bo potekal v obliki tridnevnih filozofskih delavnic, predavanj, diskusij, okrogle mize, predstavitve udeležencev in njihovega dela iz različnih držav ter večernih kulturnih dogodkov v vasi Škocjan blizu Trsta (pod zaščito UNESCA) s slovesnim začetkom v Ljubljani ter nadaljevanjem v slovenskem glavnem mestu z zaključno okroglo mizo na temo celotnega simpozija  NOVA OIKONOMIJA ODNOSOV: BLIŽNJIK IN EKSISTENCIALNI PREOBRAT.