knjiga2

POVZETEK


Nova oikonomia odnosov mora temeljiti na dejanskem jazu. Filozofiranje po Kierkegaardu nam lahko pomaga odkrivati in dojeti mejo tako pojmovane eksistence s predpostavljanjem ljubezni pri drugem, oziroma sprejeti možnost neizrekljivega trpljenja, ki je povezano s tem, da posameznik stoji sam oziroma nad občim.

Ključne besede: nova oikonomia odnosov, dejanski jaz, Kierkegaard, posameznik, obče

knjiga1POVZETEK


Osrednje vprašanje knjige se giblje med gesto in patosom v smislu nekega nagovora. Prispevek izhaja iz konkretne situacije današnjega časa. Gre za angažma, ki ga zahteva temeljna eksistencialna izbira  posamičnika v duhu nove oikonomije odnosov ter vprašanja bližnjika v eksistencialnem preobratu. Prispevek se tu naveže na opredelitev eksistencialne revolucije, kot jo oriše Václav Havel.

 

Ključne besede: gesta, patos, makoto, razdalja, nova oikonomija, bližnjik, eksistencialna revolucija