Repar decision

     The question of decision is one of the main existencialist preocupation from Kierkegaard to Sartre and French Phenomenology. The Book Decision and Existential Turn is searching for new formations of identity, which should allow for an asymetrical relation at the very heart of ethics. Some remarks about the existential way of thinking can examine and open new philosophical perspectives in concrete ethics.
     The another goal of these remarks is the search for meaning to one’s life through individual essential decisions, which takes on singular relevance. The book also analyzes some of the crisis of our age and points out the importance of the existential turn in one’s individual attitudes and outlooks on life. An individual lives in an inner conflict: on the one hand, one lives under the impression of all-mightiness, believing that everything is possible, yet on the other hand, one experiences helplessness, despair, doubt, and the loss of oneself.
    Inspired by Kierkegaard, Havel, Patočka, Ricoeur and others, the author stresses the importance of passion as a fundational element for existential truth. The crutial question is one of the single individual. If a person is capable of compassion and of maintaining an honest realationship with one’s neighbor, than one can muster irony and egoism.Only the single individual who has forsaken the crowd and changed one’s attitude toward one’s neghbour is capable of an existential turn. To understand the existential turn in its practical dimensions, the author draws a comparison between existencialism and feminism, inspiring a radical ethical stance toward this attitude. Such existential ethics was influenced by Kierkegaard, specifically his pseudonymous work The Concept of Anxiety, where he himself created a need for existentialist ethics – his second ethics, which would be philosophy first.

Sexual morality

This monograph was created on the basis of our multi-annual research in the field of sexual morality. It presents the research findings related to sexual morality. The research was conducted in Slovakia and the Czech Republic on a sample of 1022 individuals of young, middle and older adult age. In this publication, we bring new empirical data on sexual morality that belongs among unexplored areas in Slovakia. For a long time, ethical – descriptive studies have been out of the main scientific interest within the scope of ethics as a science that is dominantly understood as a philosophical discipline. There is an absence of research studies within the sexual ethics. This monograph presents new findings of ethical – descriptive research that are concentrated on the preferences in the area of sexual morality.


Glas iz zaliva Pahor 1Glas iz Zaliva, glas Borisa Pahorja, ki ga je pošiljal v slovensko notranjost iz Mesta v Zalivu, kakor je literarno imenoval svoje rodno mesto Trst; glas, ki ga je razširjala njegova revija Zaliv, ki smo jo študentje skrivoma prinašali iz zamejstva v Slovenijo, včasih tudi neuspešno, čemur so sledili zastraševalni ukrepi na meji, kar nas je pravzaprav zabavalo - ta glas, nas je dramil v slovensko samozavest in državljanski pogum. Prebujal je narodno odgovornost in  zavest v domovini, ki je postajala vse bolj uspavana ob bučnih ideoloških napevih, da je plahnela v staro trdovratno bolezen slovenskega človeka, v njegovo zatekanje k univerzalističnemu nezavedanju svoje lastne istovetnosti.

Peter Kovačič Peršin

Izdano v sodelovanju z Društvom 2000

Zbornik totalANG0001The consumerist society makes the consumer believe that the choice is right cognitively, by offering reassurances: authority of experts, demands exceeding supply, new and improved product, no irreversable consequences, backed by lifetime single owner warranty. Value propositions are used by companies in their marketing strategy to target potential customers as to why a particular product will add more value or solve a problem better than similar offerings.

Zbornik totalSLO0001Masovno trženje, sestavljeno iz logike trga in nevromarketinga, se nam predstavlja z mogočimi možnostmi izbire, ki dolgoročno služijo poslu – ustvarjanju dobička. Toda obenem to poteka na račun udejanjanja naših življenj, na račun našega razcveta. Masovno trženje nas namreč prepričuje, da je izbira izdelka ali dogodka x naša osebna izbira, da prispeva k osebnemu uspehu in s tem izboljšuje naše življenje. Trg oponaša »Velikega Drugega«.

actaPo delší odmlce je čtenáři představený další z kompletních překladů Kierkegaardova spisu Čemu se naučíme od polních lilií a nebeského ptactva. Tři řeči od S. Kierkegaarda. Tento spis z roku 1847 charakterizuje Kierkegaardovo tvorbu: autor píše „bez pravomoci učitele“ – bez autority. Spis je určen „pro onoho jednotlivce,“ kterého si přivlastňuje jako svého čtenáře. Následuje modlitba, která začíná zvoláním „Nebeský otče!“, která vyjadřuje onu nekonečnou vzdálenost mezi Bohem a člověkem, tak charakteristickou pro Kierkegaardovo vidění vztahu Boha a člověka. Kierkegaard cituje biblické verše, které se výhradně orientují na člověka, který je plný starostí, bez pokoje. Verši chce upozornit na význam evangelia (dobré zprávy), které je určené pro trpící. Utrpení je nevyhnutelnou součástí Kierkegaardova pojetí křesťanství. Člověk se však všemožně snaží utrpení uniknout a zapomíná na to, že celý život „Učitele“ Ježíše Krista byl utrpení.

Publikace obsahuje také chybějící části Kierkegaardova Okamžiku, které z důvodu cenzury nemohly být vydány v českém překladu M. Krausové Lesné z roku 1911 a nebyly vydány ani v dalším vydání v roku 2005. Naše poděkování patří překladatelovi Zdeňku Zacpalovi (v roce 2008 přeložil Kierkegaardův spis s názvem Opakování) a konzultantovi Jakubu Markovi za jeho připomínky